9 điều căn dặn của Hải Thượng Lãn Ông đối với người thầy thuốc

9 điều căn dặn của Hải Thượng Lãn Ông đối với người thầy thuốc
  1. Phàm người học (Đông Y) tất phải hiểu thấu lý luận đạo Nho, có thông lý luận Nho học thì học Y mới dễ. Nên luôn luôn nghiên cứu các sách Y xưa, nay, luôn phát huy biến hoá, thâu nhập được vào Tâm, thấy rõ được ở mắt thì tự nhiên ứng vào việc mà không phạm sai lầm .
Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác
  1. Khi đi thăm bệnh: cần kíp thì đến trước, chớ nên phân biệt giàu sang, nghèo hèn . Chớ nên vì giầu sang hay nghèo nàn mà nơi đến trước, chỗ tới sau, hay bốc thuốc lại phân biệt hơn kém. Khi lòng mình cho chỗ không thành thật thì khó khu được hiệu quả.
  2. Khi đi thăm bệnh cho phụ nữ thì phải đứng đắn, đặc biệt là con gái, đàn bà góa, ni cô cần phải có người nhà bên cạnh mới bước vào phòng thăm bệnh, để tránh hết sự nghi ngờ; dù cho đến nhà gái thổ cũng vậy, phải đứng đắn coi họ như con nhà tử tế, chớ nên đùa cợt mà mang tiếng bất chính, sẽ bị hậu quả về tà dâm.
  3. Phàm thầy thuốc phải ‎ý thức lấy nghiệp vụ mình quan trọng không nên tự ‎ý‎ cầu vui như mang rượu lên núi, chơi bời ngắm cảnh, vắng nhà chốc lất, nhỡ có bệnh nhân cấp cứu làm cho người ta sốt ruột mong chờ nguy hại đến tính mệnh con người.
  4. Gặp chứng bệnh nguy cấp, tuy hết lòng cứu chữa, nhưng phải nói rõ cho gia đình người bệnh biết trước rồi mới cho thuốc, lại có khi còn phải cho không cả thuốc như thế uống thuốc nếu công hiệu thì người ta mới biết cảm phục mình; nếu không khỏi thì người ta cũng không có gì phải oán trách và tự mình cũng không phải hổ thẹn.
  5. Phải chuẩn bị tốt thuốc men đầy đủ, giữ, bảo quản cẩn thận, để kịp thời tiện dụng. Phải tôn trọng kinh điển, thận trọng không khinh xuất đưa ra những phương thuốc bừa bãi để thử nghiệm.
  6. Với bạn đồng nghiệp phải khiêm tốn, hoà nhã, kính cẩn, với người lớn tuổi thì kính trọng, với người giỏi thì coi như bậc thầy, với người kiêu ngạo thì nên nhân nhượng, với người kém hơn mình thì dìu dắt họ .
  7. Với những người bệnh nghèo túng, mồ côi, goá bụa, hiếm hoi, những người con thảo, vợ hiền nên chăm sóc đặc biệt, khi cần còn chu cấp giúp đỡ họ mới đáng gọi là nhân thuật .
  8. Chữa bệnh cho ngươì khỏi bệnh rồi chớ có mưu cầu quà cáp … nghề y là thanh cao, càng phải giữ khí tiết cho trong sạch.

Vậy kết luận: Đạo làm thuốc là một nhân thuật chuyên bảo vệ sinh mạng con người, phải lo cái lo của người, phải vui cái vui của người, chỉ lấy việc cứu sống mạng người làm nhiệm vụ của mình, không nên cầu lợi kể công…